?

Log in

No account? Create an account

We are teh ghetto yo~

Yes, yes yo!

Name:
repatipaks
Location:
Membership:
Open
Posting Access:
All Members , Moderated
ito ang haybol ng mga ISTAMBAY...

I-kaw
S-ila
T-ayo
A-ko
M-ga
B-atang
A-yaw
Y-umaman

Statistics